Przewozy Regionalne, 21 stycznia 2010

Opolszczyzna dołącza do Małopolski. Przedstawiciele samorządu województwa opolskiego i Przewozów Regionalnych podpisali dziś (tj. 21 stycznia br.) kontrakt na organizowanie i dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w 2010 roku. W obu przypadkach umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie przewozu koleją przewidują 100%-owe pokrycie deficytu.

Umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich są zawierane na czas obowiązywania rozkładu jazdy. Jako pierwszy w Polsce stosowny dokument z przewoźnikiem podpisał samorząd województwa małopolskiego. Kontrakt przewiduje zwiększenie dotacji z 61,6 mln zł (jak było w 2009 roku) do 69 mln zł.

Uregulowana została też kwestia finansowania przewozów kolejowych na Opolszczyźnie. Umowa zawarta z samorządem województwa opolskiego przewiduje 100%-owe pokrycie deficytu w wysokości 37,2 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy założono pokrycie straty na poziomie 83%, dofinansowanie będzie większe o 8 mln zł.

W pozostałych województwach trwają negocjacje. W dwóch przypadkach brakuje jedynie formalnych podpisów. Zgodnie z artykułem 40 Ustawy o transporcie kolejowym, organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych oraz nabywanie kolejowych pojazdów szynowych należy do zadań własnych samorządu województwa.

Zobacz zdjęcie na stronie PR

Źródło: Przewozy Regionalne