Newag oprotestował przetarg na SZT-y dla Opolszczyzny

Nowosądecki Newag wniósł do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez województwo opolskie w trybie przetargu na „dostawę 2 sztuk pojazdów szynowych…