Echa wizyty Zbigniewa Szafrańskiego na Opolszczyźnie

Tomasz Kostuś: „Organizując kolejowe przewozy regionalne jesteśmy bezpośrednio zainteresowani zapewnieniem bezpieczeństwa naszym pasażerom, co wiąże się z odpowiednim stanem technicznym linii kolejowych. Tworzona oferta połączeń powinna zachęcać do korzystania z transportu kolejowego i zapewniać rozwój komunikacji zbiorowej”

UMWO o kondycji Przewozów Regionalnych

– Odnosząc się do oceny aktualnej kondycji spółki Przewozy Regionalne dostrzegamy szanse w dalszym jej funkcjonowaniu, w szczególności w kontekście zapewnienia wieloletnich kontraktów na świadczenie usług przewozowych zlecanych przez samorządy województw – powiedział „Rynkowi Kolejowemu” Tomasz Kostuś…