Kolejowe VIP-y w Radiu Plus Opole (Moraczewski oraz Kasiura, Wiecheć i Zaboklicki)

Prezentujemy dwa nagrania z Radia Plus Opole. Pierwsze to 15-minutowa rozmowa Andrzeja Szaromety z Tomaszem Moraczewskim, prezesem PKP Przewozy Regionalne. Drugie – to składanka trzech krótkich wywiadów udzielonych przez Andrzeja Kasiurę (UMWO), Krzysztofa Wiechecia (PR Opole) i Tomasza Zaboklickiego (PESA) w trakcie oficjalnego odbioru szynobusu SA134-014.

Dziewiąty szynobus trafił na Opolszczyznę

Włodarze regionu i radni Sejmiku Wojewódzkiego spotkali się dziś o 8.50 na dworcu PKP w Opolu, by wziąć udział w prezentacji kolejnego, dziewiątego już szynobusu, który kupił samorząd wojewódzki. Uczestnicy prezentacji przejechali się szynobusem do Lewina Brzeskiego i z powrotem.