Newag wyprodukuje dwa kolejne szynobusy dla Opolszczyzny

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił wczoraj wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę 2 szynobusów. Zwycięzcą jest… NEWAG. Oferta firmy z Nowego Sącza przebiła ofertę drugiego producenta – bydgoskiej PESY.

Newag oprotestował przetarg na SZT-y dla Opolszczyzny

Nowosądecki Newag wniósł do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez województwo opolskie w trybie przetargu na „dostawę 2 sztuk pojazdów szynowych…