Rynek Kolejowy informuje, że powstała kolejna, zachodnia grupowa zakupowa, utworzona w celu nabycia pociągów do przewozów regionalnych ze środków unijnych w ramach POIiŚ. W żadnej z obu grup zakupowych (wcześniej powstała grupa południowa) nie ma województwa opolskiego.

Nowo powstała Zachodnia Grupa Zakupowa składa się z 5 województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i łódzkiego, a powstała wcześniej Południowa Grupa Zakupowa z 4 województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Pomiędzy obiema grupami znajduje się województwo opolskie (zobacz mapę Polski z województwami).

Według informacji „Rynku Kolejowego„:

województwo [opolskie] nie złożyło do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego żadnego własnego projektu taborowego, ani nie rozważa dołączenia do którejś z grup.

Komentarz Roberta Wyszyńskiego, koordynatora OKOKO:

Opolskie nie bez przyczyny nie przystąpiło do żadnej grupy. Po prostu nie mamy pieniędzy na wkład własny. Przykro, bo na zmodernizowanej E 30 nie pojadą nowoczesne pociągi.

Mimo rzekomej skromności środków mocno dziwi, że wobec spodziewanego fiaska programu zakupu taboru przez spółkę PR, województwo opolskie nie przeznaczyło żadnych środków na nowy tabor EZT. O tym, że spółka PR nie kupi taboru, mówiło się już dawno – z przyczyn oczywistych i podawanych do opinii publicznej – to nie była żadna tajemnica, a nawet gdyby była – nie powinna nią być.

Tymczasem do programu zakupu w ramach grup wojewódzkich przystąpiły teoretycznie słabiej rozwinięte kolejowo województwa, jak podkarpackie czy świętokrzyskie. Mamy zmodernizowaną do 160 km/h linię E 30 (Opole-Wrocław), a w roku 2014 rozpocznie się podobna modernizacja z Opola do Kędzierzyna Koźla –  i jako jedyni na ciągu E 30/E 59 Przemyśl-Wrocław-Szczecin nie będziemy mieli nowego taboru na dedykowane w cywilizacji  i możliwe „od zaraz” do wykorzystania 160 km/h, nie mówiąc o lepszych parametrach rozruchu i nieporównywalnym komforcie jazdy.

Według mnie, niestety, jest to poważny błąd strategii UMWO – dla mnie niezrozumiały i ośmieszający nasze województwo nie tylko w oczach branży. A pasażerów skazujący na jeżdżenie przez następnych 10 lat 30-40 letnimi archaicznymi „kiblami” EN 57 z prędkością 90-100 km/h.

Więcej informacji na temat grup w Rynku Kolejowym:

AO