Rynek Kolejowy, 30 lipca 2010

Nowosądecki Newag wniósł do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez województwo opolskie w trybie przetargu na „dostawę 2 sztuk pojazdów szynowych z napędem spalinowym przeznaczonych do wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich”.

Newag zarzuca Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego naruszenie Ustawy prawo zamówień publicznych przez określenie wymogów technicznych przedmiotu zamówienia, terminów dostawy i kryteriów oceny ofert w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, a to na skutek opisu przedmiotu zamówienia wskazującego w efekcie jedynego dostawcę.

Czytaj całość na Rynku Kolejowym

Zobacz też pliki PDF ze strony UMWO: