Przewozy Regionalne, 4 maja 2010

Z przykrością informujemy naszych Pasażerów, że w dniu dzisiejszym nie zostało dopuszczonych do ruchu wiele naszych pociągów. Chodzi głównie o popularne wśród Polaków tanie połączenia interREGIO, z których codziennie korzystają dziesiątki tysięcy osób podróżujących nimi do szkół i pracy. Jako zarząd Przewozów Regionalnych walczyliśmy o to, aby nasi Pasażerowie w żaden sposób nie odczuli kwestii naszych rozliczeń z PKP PLK. Nasze należności regulowaliśmy w miarę możliwości finansowych spółki.

Pomimo nieotrzymania z Ministerstwa Infrastruktury należnych nam od początku roku znacznych środków, braku umów z niektórymi województwami, na terenie których wykonujemy przewozy oraz wstrzymania przez PKP S.A. oraz Ministerstwo Infrastruktury procesu restrukturyzacji historycznego zadłużenia Przewozów Regionalnych, staraliśmy się zapewnić naszym Pasażerom usługę na dotychczasowym poziomie.

Dokonaliśmy już kilku wpłat redukujących nasze zadłużenie w PKP PLK. Prowadziliśmy wysiłki mające na celu rozpoczęcie rozmów z naszym wierzycielem. Celem tych rozmów byłoby omówienie przedstawionego już przez nas harmonogramu dotyczącego szybkiej spłaty satysfakcjonującego zadłużenia. Wyszliśmy też z propozycją redukcji połączeń kursowania pociągów, która w minimalnym stopniu dotknęłaby naszych Pasażerów. Nasza propozycja obejmowała najmniej popularne pociągi.

Odnosimy jednak wrażenie, że zarząd PKP PLK wstrzymując nasze pociągi nie miał zamiaru egzekwować w ten sposób swoich należności. W ciągu ostatniego tygodnia otrzymał bowiem wiele propozycji załatwienia sprawy naszego zadłużenia. Bezprawnie wskazując połączenia, które zostaną zredukowane i pozbawiając tym samym naszych Pasażerów możliwości podróżowania pociągami Przewozów Regionalnych, doprowadził natomiast de facto do eliminacji z rynku niezwykle popularnej wśród podróżnych taniej usługi interREGIO. Na nasze prośby rozpoczęcia rozmów w sprawie polubownego rozwiązania problemu odpowiedziano nam, że rozmowy mogą rozpocząć się dopiero po redukcji naszych połączeń.

Tym samym zarząd PKP PLK pokazuje brak elementarnej troski o polskiego Pasażera. Dąży za wszelką cenę do zawieszenia wielu naszych połączeń, a rozmowy na temat porozumienia proponuje rozpocząć już po drastycznym ograniczeniu rozkładów jazdy. Jest to działanie szkodzące całej kolei. Pasażerowie, nie mając możliwości korzystania z naszej komplementarnej usługi zbudowanej na połączeniach REGIO i interREGIO mogą całkowicie zrezygnować z podróżowania koleją.

Walka o utrzymanie interREGIO – prezentacja z konferencji prasowej

Źródło: Przewozy Regionalne