Kolej podsudecka, 12 kwietnia 2010

Do końca kwietnia organizatorzy przewozów w regionie to jest Urzędy Marszałkowskie muszą dostarczyć do PLK informacje o planowanych przez siebie pociągach, jakie zamierza się uruchomić w nowym rozkładzie jazdy. To ostatnia i najlepsza okazja do naszej reakcji i działania na rzecz przywrócenia połączeń na stykowym odcinku Magistrali Podsudeckiej między Nysą, a Kamieńcem Ząbkowickim. Zróbmy to razem. Nasz list wysyłamy już dzisiaj, pokazujemy Wam gdzie pisać i prosimy o pomoc.

Listy z prośbą o przywrócenie pociągów na stykowym odcinku między Nysą, a Kamieńcem Ząbkowickim należy kierować do Opolskiego oraz Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, na główne adresy tychże Urzędów. Najlepiej listy wysłać pocztą tradycyjną, ale można wysyłać je również e-mailem. W przypadku e-maila upewnijmy się, że nasz list został odczytany i urzędnicy się nim zajmują.

Adresy:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Adres e-mail: umwd@dolnyslask.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Piastowska 14
45-081 Opole
Adres e-mail: umwo@opolskie.pl

Pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach.

Przede wszystkim bądźmy kulturalni. Trudna sytuacja taborowa przewoźników na pewno nie uniemożliwia wznowienia ruchu, ale niestety go utrudnia. Tym nie mniej właśnie teraz, w przeddzień 135 rocznicy ukończenia budowy linii kolejowej numer 137 powrót zlikwidowanych pociągów jest możliwy jak nigdy wcześniej.

Skupmy się na przedstawianiu tego jak ważne i dlaczego tak ważne jest przywrócenie pociągów relacjach Kędzierzyn Koźle-Legnica, Legnica-Nysa, czy Kędzierzyn Koźle-Kłodzko Miasto. Każdy z nas indywidualnie powinien ocenić jakie relacje są potrzebne i jakie pociągi powinny wrócić na tory Przedgórza Sudeckiego. To bardzo ważne, by zareagować i napisać kilka słów od siebie, przecież każdy z nas przez kilka lat podróżował zlikwidowanymi pociągami w innym celu (turystyka, wyjazdy do rodzin, służbowe itp.).

List nie musi być długi. Wystarczy kilka rzeczowych zdań, dlaczego chcemy tych pociągów, dlaczego są one tak ważne? Warto zasugerować optymalne Państwa zdaniem czasu odjazdu i liczby kursów. Na naszej stronie znajdą Państwo podobne listy, można się na nich wzorować.

Apelujemy i prosimy. Dobre kolei podsudeckiej leży w naszych rękach. Pomóżcie pasażerom południa Opolszczyzny i Przedgórza Sudeckiego, ale także wszystkim tym, którzy z innych województw chcą dojechać do nas, a nie mogą. Z góry dziękujemy za zaangażowanie.

Nasz ostatni list otwarty dotyczący prośby przywrócenia pociągów na omawianej linii kolejowej został wysłany wczoraj pocztą tradycyjną. Jego treść dostępna jest tutaj.

Stanisław Stadnicki

Źródło: Kolej podsudecka

Komentarz OKOKO

Jako Obywatelski Komitet Obrony Kolei na Opolszczyźnie już od ponad roku w pełni popieramy postulat wznowienia ruchu pasażerskiego na odcinku „stykowym” Nysa – Kamieniec Ząbkowicki. Co oczywiste – i wielokrotnie merytorycznie objaśniane – pod warunkiem, że będą to relacje dłuższe, dające możliwość pozyskania relatywnie dobrych potoków, czyli Kędzierzyn/Nysa – Świdnica/Legnica oraz Kędzierzyn/Nysa – Kłodzko Miasto. Nie zgadzamy się natomiast na wariant poprzedni, dotyczący relacji Nysa – Kamieniec, generującej zbyt duże straty i małe potoki. W naszej oficjalnej – a także półoficjalnej – korespondencji z UMWO (pozdrawiamy pana dyrektora Bartłomieja Horaczuka) postulowaliśmy to rozwiązanie już dawno. Podobnie jak koledzy z linii Podsudeckiej.

Obecnie – co trzeba jasno podkreślić: także z inicjatywy UMWD i Kolei Dolnośląskich – wdrożenie takich pilotowych połączeń w ilości 3 par zdaje się być realne, pod warunkiem spełnienia kilku warunków (zaplanowanie pociągów we wstępnym rj na 2010/2011 – co już uczyniono, przyjęcie projektu uchwały i przyjęcie przez sejmiki odpowiednich uchwał, zatwierdzenie dofinansowania w budżecie samorządowym po obu stronach oraz podpisanie specjalnej umowy pomiędzy spółkami PR i KD).

W pełni popieramy działania zarówno władz UMWO, jak i UWMD w tym kierunku, który to kierunek uważamy za konieczny. Oczywiście – w związku z wprowadzeniem nowych pociągów – nie może być mowy o pogorszeniu oferty na innych ciągach Opolszczyzny, jak również na innych liniach „stykowych” łączących Opolszczyznę z innymi województwami. Tym samym bardzo dziękujemy władzom obu samorządów za podjęcie tego tematu i życzymy doprowadzenia do realizacji i uruchomienia owych potrzebnych połączeń. Szerokie uzasadnienie merytoryczne – z którym się zgadzamy – znajdują się w liście Stanisława Stadnickiego do UMWO.

Robert Wyszyński
koordynator OKOKO
(pieczęć urzędowa :-)