Przedstawiamy opinię pasażera kolei – Opolanina, pana Edmunda Rajcy – na temat wybranych ofert spółki PKP Intercity – m.in. w porównaniu do analogicznych ofert kolei CD.

Pan Edmund od kilkunastu lat pisze pisma i petycje do różnych urzędów oraz instytucji – czasem także telefonuje i odwiedza te urzędy – w tym do ministerstw czy samorządów. Tematyka zazwyczaj dotyczy problemów oraz opinii o funkcjonowaniu kolei, widzianej okiem zwykłego pasażera i klienta.

Zapraszamy: