Opolski Zakład Przewozów Regionalnych, 12 lutego 2010

Od 15 lutego możemy korzystać z nowej promocyjnej oferty na trasie Opole-Brzeg.

Warunki taryfowe oferty specjalnej „Połączenie w dobrej cenie”

1. Uprawnieni

Bilet jednorazowy wg oferty specjalnej może nabyć:

 1. osoba nie korzystająca z innych ulg,
 2. osoba uprawniona do korzystania z ulgi 37%, 49%, 78% lub 95% może nabyć bilet ulgowy.

2. Zakres ważności

 1. osoby, o których mowa w ust. 1 mogą nabyć bilet jednorazowy ze zryczałtowaną opłatą za przejazd w n/w relacjach (w obie strony): Opole-Brzeg
  Jeżeli w danej miejscowości występuje więcej jak jedna stacja/przystanek osobowy, ofertę stosuje się do wszystkich stacji/przystanków osobowych w danej miejscowości.
 2. na życzenie podróżnego, na przejazd w każdej z relacji objętej ceną zryczałtowaną, wydaje się bilet jednorazowy w określonej relacji z zastosowaniem opłat normalnych lub ulgowych, zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami. Ceny tych biletów wskazane są w Dziale I TPR;
 3. łącznie lub do okazanego biletu, podróżny może nabyć bilet z ceną zryczałtowaną na przewóz rzeczy, roweru i psa, wskazaną w Dziale I, Rozdział 5 TPR.

3. Warunki stosowania

 1. bilet z ceną zryczałtowaną wydaje się na przejazd w jedną stronę w klasie 2 pociągów REGIO, uruchamianych przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.;
 2. bilet można nabyć również u konduktora w pociągu, na zasadach określonych w Regulaminie;
 3. bilet wydany z kasy elektronicznej jest zaopatrzony w nadruk „POŁĄCZENIE W DOBREJ CENIE”;
 4. oferty specjalnej nie można łączyć z innymi ofertami;
 5. jeżeli podróżny odbywa przejazd tylko na części drogi, wówczas nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystany odcinek;
 6. bilety ze zryczałtowaną opłatą są ważne 1 dzień, w dniu wydania lub wskazanym przez nabywcę, z zachowaniem 7-dniowego terminu przedsprzedaży. Dzień liczy się od godz. 0:01 do 24:00.;
 7. osoba odbywająca przejazd w pociągu na podstawie ulgowego biletu z ceną zryczałtowaną musi spełniać warunki, o których mowa w postanowieniach § 16 TPR;
 8. nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nie okazania w pociągu biletu, choćby później podróżny bilet ten okazał;
 9. bilety zniszczone uznaje się za nieważne i nie zwraca się zapłaconych należności.

4. Opłaty

 1. bilet jednorazowy wg oferty „Połączenie w dobrej cenie” sprzedawany jest z zastosowaniem opłat zryczałtowanych, wg taryfy normalnej i z ulgą ustawową 37%, 49%, 78%, 95%;
 2. ceny biletów wskazane są w Tabeli opłat zryczałtowanych za bilety jednorazowe, która stanowi załącznik do niniejszych warunków taryfowych oferty.

Opole-Brzeg (lub Brzeg-Opole)

 • taryfa normalna – 8 zł
 • ulga 37% – 5,04 zł
 • ulga 49% – 4,08 zł
 • ulga 78% – 1,76 zł
 • ulga 95% – 0,4 zł

Na Opolszczyźnie możemy jeździć taniej w promocyjnej ofercie „Połączenie w dobrej cenie” w następujących relacjach:

 • Brzeg-Grodków
 • Grodków-Nysa
 • Brzeg-Nysa
 • Grodków-Wrocław
 • Nysa-Wrocław
 • Opole-Kluczbork
 • Opole-Brzeg

Połączenie w dobrej cenie [obowiązujące od 15 lutego]:

Źródło: OZPR

Zobacz też:

Porównajmy…

Tak było: 9 zł (zwykła taryfa Przewozów Regionalnych)
Tak jest: 8 zł (Połączenie w dobrej cenie) lub 9 zł (zwykła taryfa Przewozów Regionalnych)

A więc od 15 lutego cena biletu na pociąg REGIO na tej trasie zrównała się z ceną biletu fioletowego na pociąg TLK (8 zł). Pamiętajmy, że z REGIOkartą jest jeszcze taniej – za przejazd pociągiem REGIO na trasie Brzeg-Opole zapłacimy 6,3 zł, a w pociągu interREGIO – 7 zł (taryfa normalna, są też bilety ulgowe).