Opolski Zakład Przewozów Regionalnych zamieścił na swojej stronie informację o REGIOkarcie.

Przeczytamy w niej…

o korzyściach płynących z użytkowania karty:

Karta pozwoli oszczędzić ok. 30% ceny biletów jednorazowych i około 15% ceny biletów odcinkowych miesięcznych; normalna cena półrocznej karty to 99 zł, a rocznej – 169 zł.

Uzupełnienie ze strony i-pr.pl: Z REGIOkartą możesz  podróżować wszystkimi pociągami Przewozów Regionalnych (REGIO, interREGIO i REGIOekspres) oraz pociągami  osobowymi uruchamianymi przez Arriva PCC i Koleje Dolnośląskie.

o tym jak kartę można zamówić (i kupić):

w kasie biletowej PR

To najszybszy sposób na korzystanie ze zniżek (od razu po opłaceniu otrzymujemy bon fiskalny oraz poświadczony druk zamówienia). Wykaz stacji na Opolszczyźnie realizujących zamówienia znajduje się poniżej.

Zamówienie klient może pobrać nieodpłatnie w kasie biletowej „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Wypełnione zamówienie wraz z aktualnym zdjęciem (2,5 x 3,4 cm) należy złożyć w kasie biletowej „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. W momencie złożenia zamówienia i opłacenia należności za kartę, klient ma prawo do korzystania z taryfy RAZEM. Do czasu otrzymania karty podróżny podczas kontroli w pociągu oprócz biletu jest zobowiązany okazywać otrzymaną w kasie kopię zamówienia wraz z wydanym bonem fiskalnym oraz dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Uzupełnienie ze strony i-pr.pl: REGIOkarta w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Spółkę będzie dostarczona na adres wskazany w zamówieniu, za pośrednictwem kuriera lub poczty (bez dodatkowych opłat). Termin ważności REGIOkarty rozpoczyna się od daty złożenia zamówienia.

przesłać pocztą

Zamówienie pobrane nieodpłatnie w kasie, po odpowiednim wypełnieniu, klient może wraz ze zdjęciem przesłać za pośrednictwem poczty na adres „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., ul. Wileńska 14a,03-414 Warszawa. Termin ważności zamówionej w ten sposób karty rozpoczyna się po upływie 14 dni od daty otrzymania zamówienia, nie wliczając dnia jego otrzymania przez Spółkę.

Uzupełnienie ze strony i-pr.pl: REGIOkarta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Spółkę będzie dostarczona zamawiającemu za pobraniem na adres wskazany w zamówieniu, za pośrednictwem kuriera lub poczty (bez dodatkowych opłat)

zamówić przez Internet

Zamówienie klient może wypełnić elektronicznie na stronie internetowej www.i-pr.pl i wysłać wraz z aktualnym zdjęciem. Termin ważności zamówionej w ten sposób REGIOkarty rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty otrzymania zamówienia, nie wliczając dnia jego otrzymania przez Spółkę.

Uzupełnienie ze strony i-pr.pl: REGIOkarta w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Spółkę będzie dostarczana zamawiającemu za pobraniem na adres wskazany w zamówieniu, za pośrednictwem kuriera lub poczty (bez dodatkowych opłat).

REGIOkarta – jest dostarczana klientowi, za pośrednictwem kuriera lub poczty (bez dodatkowych opłat)

o tym, na jakich stacjach można ją zamówić (kupić):

Zamówienia realizują kasy biletowe na stacjach: Brzeg, Kędzierzyn Koźle, Kluczbork, Lewin Brzeski, Łambinowice, Namysłów, Nysa, Opole Główne, Opole Zachodnie, Prudnik, Strzelce Opolskie i Zdzieszowice; wszystkie pozostałe kasy prowadzą dystrybucję formularzy zamówień, natomiast ich realizacji należy dokonać za pośrednictwem poczty bądź w którejkolwiek z wyżej wymienionych kas.

Na podstawie: Przewozy Regionalne – Opolskie | i-pr.pl

Zobacz też:

Kody do REGIOkarty

(Jakub i Grzesiek – dzięki)

  • jednorazowy: oferta 401
  • zmiana klasy pociągu: oferta 402
  • kombinowany: oferta 403
  • zmiana stacji przeznaczenia/trasy przejazdu: oferta 404
  • odcinkowy miesięczny T: 430
  • odcinkowy miesięczny T/P: 431
  • odcinkowy kwartalny T: 440
  • odcinkowy kwartalny T/P: 441
  • sieciowy tygodniowy: 470
  • sieciowy miesięczny: 473