Przewozy Regionalne, 30 listopada 2009

Nowy uproszczony system taryfowy, nowe kategorie pociągów, premiowanie podróżujących często pasażerów oraz atrakcyjne promocje honorowane również przez innych przewoźników. Wszystkie te nowości największy polski przewoźnik – Przewozy Regionalne wprowadzi 13 grudnia 2009 r.

Przewozy Regionalne stale dostosowują swoją ofertę do aktualnych potrzeb pasażerów. Będą oni mogli wybierać między pociągami REGIO (dawnymi osobowymi) oraz znanymi i lubianymi pociągami interREGIO. Z powodu małego zainteresowania, znikną bilety ważne na przejazd w 1 klasie pociągów regionalnych.

Nowa taryfa przewiduje inne niż dotychczas strefy odległości. Ujednolicone zostaną stawki za przewóz rzeczy i psów. Przewozom Regionalnym udało się opóźnić modyfikację cen aż o 9 miesięcy w stosunku np. do PKP Intercity i Kolei Mazowieckich. W niektórych przedziałach odległości (np. 1-5 km i 11-15 km) ceny pozostaną bez zmian lub nawet będą niższe (21-25 km, obniżka o ok. 8%). Z kolei nowa taryfa dla pociągów interREGIO przewiduje wzrost cen przeciętnie o 3,55%, przy czym duże przedziały odległości (np. 121-180 km, 281-400 km) pozostają bez zmiany ceny. W przypadku skrajnych odległości (do 20 km i powyżej 500 km) mamy do czynienia z cenami niższymi, niż obecnie.

REGIOkartaNowością adresowaną do stałych klientów będzie REGIOkarta – spersonalizowana karta mikroprocesorowa dostępna dla każdego pasażera. Będzie ona jednocześnie nośnikiem biletów, programu lojalnościowego RAZEM, a przede wszystkim indywidualnych uprawnień do tańszych przejazdów. Każdemu, kto kupi bilet normalny lub ulgowy pozwoli oszczędzić 30% ceny biletów jednorazowych i ok. 15% ceny biletów odcinkowych miesięcznych. Półroczna karta będzie kosztowała 99 zł, a roczna 169 zł. Przewozy Regionalne planują przy tym wydawanie limitowanych serii tańszych REGIOkart dla określonych grup klientów. Co ważne, REGIOkarta będzie honorowana przez innych regionalnych przewoźników: Arriva PCC i Koleje Dolnośląskie, dzięki czemu klient otrzyma produkt atrakcyjny nie tylko cenowo, ale i pod kątem integracji sieci kolejowej.

Przy przejazdach pociągami kategorii interREGIO wprowadzone zostaną bilety okresowe i abonamentowe (nowa nazwa: REGIOpiątka). Zmniejszy się liczba biletów okresowych – ze sprzedaży wycofane zostaną bilety odcinkowe dwutygodniowe i sieciowe kwartalne. Bilety odcinkowe, które pozostaną w ofercie, będzie można kupować na dłuższe odległości – do 200 kilometrów (obecnie można tylko do 100 km).

Prezentacja z konferencji prasowej

Źródło: Przewozy Regionalne

W prezentacji oprócz wymienionych wyżej nowości znajdziemy też m.in.:

  • REGIOKarnet – ważny również w pociągach Arriva PCC i Kolei Dolnośląskich
    w poc. osobowych – 55 zł, we wszystkich pociągach (w tym interREGIO) – 79 zł
  • Ty i raz, dwa, trzy – teraz także w pociągach interREGIO, Arriva PCC, KD
  • Przejazdy grupowe – mniej formalności (wystarczy wypełnić formularz w internecie lub zadzwonić)
  • REGIOpiątka – płacisz za cztery przejazdy – jedziesz pięć razy, jedziesz w pięcioro – płacisz za czworo