PKP SA, 22 grudnia 2008

22 grudnia br. samorządy województw zostały udziałowcami spółki PKP Przewozy Regionalne. Usamorządowienie było możliwe m.in. dzięki podpisaniu 9 grudnia br. porozumienia przez Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz Marszałków Województw oraz spłacie przez PKP SA pożyczki otrzymanej z budżetu państwa. Została ona przeznaczona na prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe inwestycje, remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej.

Spłata pożyczki odbyła się poprzez przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa wszystkich udziałów PKP PR. Zgodnie z ustawą z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, samorządy województw stały się udziałowcami spółki PKP PR w dniu nabycia przez Skarb Państwa wszystkich udziałów w kapitale zakładowym PKP PR, czyli w dniu spłaty przez PKP SA wyżej wymienionej pożyczki.

Liczbę udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP PR określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r., które weszło w życie 17 grudnia br.

Mikołaj Karpiński
Dyrektor Biura Informacji i Promocji
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Infrastruktury

Źródło: PKP SA

*

Fragment ww. rozporządzenia:

§ 1. Ustala się następującą liczbę udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

1)   dolnośląskie – 92.750 udziałów (7,3 %);
2)   kujawsko-pomorskie – 73.691 udziałów (5,8 %);
3)   lubelskie – 69.880 udziałów (5,5 %);
4)   lubuskie – 45.739 udziałów (3,6 %);
5)   łódzkie – 72.421 udziałów (5,7 %);
6)   małopolskie – 81.315 udziałów (6,4 %);
7)   mazowieckie – 171.523 udziały (13,5%);
8)   opolskie – 43.198 udziałów (3,4 %);
9)   podkarpackie – 62.257 udziałów (4,9 %);
10)  podlaskie – 48.281 udziałów (3,8 %);
11)  pomorskie – 90.208 udziałów (7,1 %);
12)  śląskie – 116.890 udziałów (9,2 %);
13)  świętokrzyskie – 38.116 udziałów (3,0 %);
14)  warmińsko-mazurskie – 67.339 udziałów (5,3 %);
15)  wielkopolskie – 123.243 udziały (9,7 %);
16)  zachodniopomorskie – 73.691 udziałów (5,8 %).

Całość rozporządzenia