Najprawdopodobniej od poniedziałku miłośników kolei z Opolszczyzny (i nie tylko) czeka nie lada gratka. Z uwagi na remont mostu w okolicach opolskiej szopy, szynobusy Opole – Kluczbork będą jeździły – uwaga – ze stacji Opole Główne przez grupę towarową do posterunku odgałęźnego Bolko, a nie jak zawsze. W dodatku w północnej części stacji Opole Gł. zbudowano prowizoryczny peron 6 (!), ponieważ z peronu 4 i 5 nie możliwości wjazdu na grupę towarową.

W ten sprytny sposób uniknięto stosowania kolejowej komunikacji zastępczej. Czyli… DASIĘ!

Pytanie tylko: czy peron (i pomysł) powstał głównie dla udogodnienia dojazdu licznym pracownikom opolskich dyrekcji PLK, PR itp.? I czy gdyby chodziło jedynie o „zwykłych” pasażerów – powstałby również?

Niestety – nie potrafimy na to pytanie odpowiedzieć. Cieszymy się jednak, że na dobrym pomyśle skorzystają jedni i drudzy.

Zdjęcia dodatkowego peronu