Rynek Kolejowy, 13 marca 2008

Na stronach internetowych Sejmu można zapoznać się z projektem rozporządzenia dzielącego między samorządy wojewódzkie udziały w spółce PKP Przewozy Regionalne. Zgodnie z propozycją rozporządzenia, największym udziałowcem miałoby się stać województwo mazowieckie (11,7% udziałów). Udział województwa mazowieckiego może być zastanawiający, biorąc pod uwagę, że przez ostatnie lata przewozy regionalne wykonywane były na jego terenie przez samorządowe Koleje Mazowieckie.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia …

w sprawie procentowego udziału samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

.

Na podstawie art. 33u ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący procentowy udział samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 1. dolnośląskie – 7,5%
 2. kujawsko-pomorskie – 5,9%
 3. lubelskie – 5,6%
 4. lubuskie – 3,7%
 5. łódzkie – 5,8%
 6. małopolskie – 6,4%
 7. mazowieckie – 11,7%
 8. opolskie – 3,5%
 9. podkarpackie – 4,9%
 10. podlaskie – 3,8%
 11. pomorskie – 7,4%
 12. śląskie – 9,5%
 13. świętokrzyskie – 3,1%
 14. warmińsko-mazurskie – 5,4%
 15. wielkopolskie – 9,9%
 16. zachodniopomorskie – 5,9%

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Rynek Kolejowy