Biuro Koordynacji Komunikacji Kolejowej w Woj. Opolskim opracowało rozkład jazdy pociągów regionalnych dla woj. opolskiego na lata 2010/11 „Opole Takt 2011”.

Jak czytamy na stronie Biura: „Projekt oferty przewozowej jest przygotowany w oparciu o najlepsze wzorce europejskie – cykliczne kursowanie, standard ekspresów regionalnych, dogodne przesiadki, efektywne wykorzystanie nowego taboru szynowego.”

Założenia projektu (ze strony Biura)

Uwzględnia on ruch na wszystkich liniach Województwa Opolskiego, które kwalifikują się do służby publicznej ze względu na warunki postawione w rozporządzeniu dotyczącym tworzenia zapotrzebowania na kolejowe przewozy regionalne. W związku z tym oczywiście objęte kursowaniem są takie linie jak Głubczyce – Kędzierzyn Koźle, Głuchołazy – Opole czy Brzeg – Nysa. Oferta uwzględnia stan 10 autobusów szynowych, w tym 3 dwuczłonowych oraz 2 elektryczne zespoły trakcyjne dostosowane do prędkości 160 km/h.

Na liniach przewidziane jet cykliczne kursowanie pociągów – zasadniczo w cyklu godzinnym lub dwugodzinnym, na linii E30 częściej. Dofinansowanie do ruchu regionalnego jest szacowane w kwocie 20-22 milionów złotych, czyli niższym niż obecnie planowane dofinasowanie na 2007 r. Mimo to praca przewozowa jest porównywalna do tej z lat 80-tych – na poziomie ok. 5 mln pockm rocznie. Oszczędność szacowanej dotacji wynika z:

  • efektywnego wykorzystania taboru (zapotrzebowanie na tabor jest nizsze o 50% od obecnego),
  • ograniczenia zbędnej administracji kolejowej o 50 osób z obecnego poziomu w PKP PR ok. 90 osób,
  • eliminacji niewykwalifikowanej siły roboczej,
  • stosowania taniego w użytkowaniu taboru szynowego,
  • likwidacji skrośnego finansowania pociągów międzywojewódzkich z dotacji samorządowej

Proponowany rozkład jazdy będzie możliwy do wdrożenia pod warunkiem zmiany zasad organizacji przewozów (samorządowa spółka przewozowa lub obsługa linii wyłoniona w drodze przetargu) i niekompetentnych decydentów za niego odpowiadających. Bez zmian w tym zakresie za 4 lata zaproponowany rozkład jazdy zamiast normalnością będzie marzeniem ściętej głowy.

OPOLE TAKT 2011 to projekt oferty dobrej europejskiej kolei. Mamy nadzieję, że za 4 lata jego wdrożenie bedzie dowodem na normalność w Polsce. Jego brak będzie zaś dowodem, że jest nam bliżej do także europejskiej Albanii lub Białorusi.

Z życzeniami miłej lektury

Stanisław Biega
dyrektor projektu kolejowego

Tabele z rozkładami jazdy – dostępne na stronie Biura.

PS. Projekt rozkładu jazdy na linii E30 Wrocław – Gliwice będzie dostępny w następnej odsłonie, czyli po 15 stycznia 2007 r. „